nieuws

28-01-2019

Gurumayi's Boodschap voor 2019

Draw the mind to its essence.
Allow the mind to experience its luminescence.
Repeat this practice.
Enjoy its blessing.
                                               Gurumayi

 

 

Leid de geest naar zijn essentie.
Laat de geest zijn eigen licht ervaren.
Herhaal deze oefening.
Geniet van zijn zegening.
                                               Gurumayi