The Guru

 

"The Guru is an ocean of unconditional love, a friend to all good people who humbly present themselves before him." 

  

"De Guru is een oceaan van onvoorwaardelijke liefde, een vriend van alle goede mensen die nederig tot hem komen."

 

- Uit de Viveka Chudamani -

Het kroonjuweel van onderscheidingsvermogen

 

Een Siddha Guru is een spirituele leraar, een meester wiens identificatie met het allerhoogste Zelf ononderbroken is. De unieke en uitzonderlijke eigenschap van een Siddha Guru is zijn of haar vermogen om de spirituele energie te wekken door shaktipat.