Personele inzet

De Stichting Siddha Yoga Nederland wordt geleid door een bestuur, dat statutair bestaat uit drie personen.

 

Het bestuur bestaat momenteel  uit twee personen: de heer G.H. van Rijssen (voorzitter) en mevrouw E. Willemse (secretaris). De bestuursleden verrichten hun taak als seva (belangeloze dienstverlening) en brengen derhalve geen kosten in rekening.

 

De activiteiten worden, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, aangestuurd door een management team dat bestaat uit vijf personen. De leden van het MT vervullen deze functie eveneens vanuit de gedachte van belangeloze dienstverlening en zijn derhalve onbezoldigd. 

 

Diverse teams van (onbetaalde) vrijwilligers - sevisten -  verzorgen de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten op landelijk niveau, in het Siddha Yoga-Meditatiecentrum Amsterdam en in de verschillende Chant- en Meditatiegroepen. Seva is een belangrijke oefening en er zijn dan ook talloze volgers van het Siddha Yoga-pad die zich op deze wijze inzetten voor de community.

 

De administratie van de stichting wordt verricht door een administrateur. Aan de werkzaamheden van de administrateur zijn geen kosten verbonden.

 

 

© Siddha Yoga ®