Werkwijze

De Stichting Siddha Yoga Nederland dient als verzamel- en verdeelpunt van financiële giften die door beoefenaren van Siddha Yoga aan de (wereldwijde) Siddha Yoga-beweging beschikbaar worden gesteld. 

 

Daarnaast faciliteert de Stichting de meditatiebijeenkomsten, Siddha Yoga-vieringen, -cursussen en –workshops in het (op dit moment enige) meditatiecentrum Amsterdam, in de verschillende chant– en meditatiegroepen (in Driebergen, Eindhoven, Steyl en Zutphen) en op landelijk niveau. Dat gebeurt onder meer door het ter beschikking stellen van de inhoud van de programma's en het administreren van de financiën, zoals huur van de meditatieruimten, de vrijwillige bijdragen van de volgers van het pad van Siddha Yoga en de aan de meditatiecentra ter beschikking staande roerende zaken als muziekinstrumenten, audio- en videoapparatuur enzovoort. Ook begeleidt de stichting de vertaling en uitgave van boeken van Siddha Yoga in de Nederlandse taal. Al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet en inbreng van vrijwilligers.

 

In de praktijk worden door individuele Siddha Yoga-studenten en door de Siddha Yoga-meditatiecentra en Chant- en Meditatiegroepen in Nederland al dan niet op regelmatige basis bedragen overgeboekt op de rekening van de Stichting met de bedoeling die bijdragen ten goede te laten komen aan de (wereldwijde) Siddha Yoga-organisatie, zoals de SYDA Foundation, een in de USA gevestigde not-for-profit-organisatie. Daarnaast kunnen ook giften worden ontvangen ten behoeve van andere not-for-profit-organisaties binnen Siddha Yoga in Nederland en daarbuiten. 

 

De Stichting draagt zorg voor een sluitende administratie, het beheer van de tijdelijk bij de stichting ondergebrachte gelden en het op zo efficiënt mogelijke wijze overmaken van de gelden naar de SYDA Foundation. Daarbij wordt getracht de kosten van de Stichting zo laag mogelijk te laten zijn, opdat zoveel mogelijk van de inkomsten daadwerkelijk ten goede komt aan de missie van de Guru.

 

© Siddha Yoga, SYDA Foundation ®